— SP Meppel: Over Xander

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverzkiezingen. Voor de Socialistische Partij Meppel heeft Up North enkele promotie video's gemaakt.

HET CONCEPT

Xander Topma is in 2022 voor de gemeenteraardsverkiezingen de lijstaanvoerder voor de Socialistische Partij Meppel. Het doel van deze film was om de kiezer de persoon Xander Topma beter te leren kennen.

Laten zien wat belangrijk is

Samen met Xander is een beknopt script uitgewerkt, met daarin een overzicht van wat wij zien en wat wij horen. Daarbij was van belang om juist beelden te laten zien uit het dagelijks leven, in plaats van politieke activiteiten.


Meer dan een mooi plaatje

De opnames zijn gedurende 1 week op verschillende locaties in Meppel uitgevoerd. Zo had je ons kunnen zien filmen in het centrum, de Koedijkslanden en natuurlijk bij het gemeentehuis.